Αλληλεγγύη στις καταλήψεις της Πάτρας

Αλληλεγγύη στις καταλήψεις της Πάτρας

Ο αγώνας για ζωή και ελευθερία
δε τσιμεντώνεται, δε μπαίνει σε μουσεία