"θέρος - τρύγος - πόλεμος"

> μια από τις δυο πρώτες αφίσες του Συντοντονισμού Αναρχικών Κοινοτήτων Αγώνα Νότιας-Ανατολικής Αθήνας

"θέρος - τρύγος - πόλεμος"